Hva er Ullensaker Idrettsråd

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i sin kommune.

Ullensaker Idrettsråd (UIR) er bindeledd mellom alle idrettslagene i kommunen og Ullensaker Kommune. Vi jobber etter en samarbeidsavtale inngått med kommunen som du kan lese mer om her.

Ullensakeridretten vokser og vokser. Siden 2009 har vi økt med over 5 000 medlemmer og er nå oppe i et antall på 15.875 medlemmer pr 31. desember 2015, fordelt på 42 idrettslag.

Vi skal gjøre vårt ytterste for at du finner den informasjonen du leter etter. Er det noe du savner håper vi du tar kontakt med oss slik at vi kan få rettet det opp.

 

Tilskuddsportalen

Her kan dere gå inn å finne mange tilskuddsordninger som dere kan søke på

www.tilskuddsportalen.no