Årshjul

Det er en god del datoer man må forholde seg til ved søknader, rapportering osv. Vi har samlet de viktigste nedenfor - men anmoder til selv å følge med på eventulle nye og/eller endrede frister.

 

Innen 30.juni - avholde årsmøte

Innen 1. april - søke om ABC-midler

Innen 30. april - registrere medlemsinformasjon til NIF

Innen 10.august - søke om LAM-midler

Rapportering NIF