Kontaktpersoner tiltaket

 

Ansvarlig:
Jonas Johansson
Mobil: 909 63 491
but@ullensaker-idrettsrad.no

Tiltakskonsulenter:

Harald Fjeldberg
Mobil: 926 34 168
hfjeldberg@hotmail.com

Ulf (Uffe) Johansson
Mobil: 469 19 390
faddertiltaket@ullensaker-idrettsrad.no

Om Faddertiltaket

 

Faddertiltaket ble startet som et prosjekt 4. januar 2004. Tiltaket har gjennom de årene det har vært i drift bevist at det er et absolutt behov for et slikt tiltak. Det har en stor betydning for barn og unge i dagens samfunn, og vil også få stor betydning for barn og unge i Ullensaker i fremtiden.

Målet for tiltaket er å rekruttere barn og ungdom til idrettslig aktivitet gjennom tilrettelegging, åpne for nye aktiviteter og beholde de aktive i idrettslagene gjennom ungdomstida og inn i de voksnes rekker.

Tiltaket bistår barn og familier som av ulike årsaker ikke kan delta i idrettslig aktivitet.

Handlingsplan finner du som en del av årsmeldingen til UIR.

Retningslinjer for faddertiltaket.